Gebruiken van onze kerststal


Op deze pagina's twee zaken: Eerst informatie over het gebruiken van één van onze kerststallen bij evenementen als kerstwandelingen en dergelijke. Daarna een handreiking over hoe wij met de verschillende scenes in en rond de kerststal omgaan.


Het gebruik van onze kerststal bij evenementen

Speciaal voor een kerstwandeling in onze eigen buurt is een grotere en robuustere kerststal gemaakt. Ook zou deze grote kerststal geschikt zijn voor grotere "huiskamers" of centrale ruimtes in bijvoorbeeld verzorgingshuizen en andere zorginstellingen. Mocht daarvoor interesse zijn, neem dan - liefst tijdig - contact met ons op.

De grote robuuste kerstgroep heeft staande figuren van ca. 25 cm hoog. De oppervlakte van ca. 100 x 60 cm is nodig om bijgaande totale scene te kunnen plaatsen.

Bij gebruik buiten wel graag een lichte doorzichtig folie bij de hand houden om de niet waterbestendige figuren bij regen of andere neerslag te kunnen beschermen.

Hiernaast de affiches van de twee eerste evenementen waar onze grote kerststal gebruikt werd.


Chronologische volgorde van de scenes in onze kerststal

In de traditie gebruiken we diverse scenes in de kerststal. Wanneer wordt welke opstelling gebruikt? Hieronder een chronologische opsomming van de scenes. Het is leuk om de wisseling met (klein-)kinderen te doen. Op die manier is er gelegenheid om het verhaal te vertellen zoals Franciscus van Assisi het misschien bedoelde. Op de pagina Kerststal zijn de verschillende scenes terug te vinden. Het gebruik is volgens mij geen wet van Meden en Perzen. Wij gaan uit van de traditie, het meest algemene gebruik in combinatie met een stukje eigen interpretatie.

1e advent

Opzetten stal met kribbe, os en ezel. Jozef en Maria lopend op afstand “onderweg naar Bethlehem”.

2de -4de advent

Jozef en Maria elke adventszondag steeds een stukje dichter bij de stal. Laatste (4de) adventszondag de herders in de achtergrond met hun schapen.

24 december

Jozef en Maria komen in de stal. Op Kerstavond Jezus in de kribbe en de ster op de stal. Maria in zittende houding bij de kribbe.

25 december

Op eerste Kerstdag de herders in de stal. Schapen blijven op de achtergrond.

26 december

De wijzen uit het oosten op enige afstand van de stal onderweg.

27 december

De herders buiten de stal (niet bij hun schapen) verkondigend.

6 januari

Op Driekoningen: Stal en herders opruimen. De wijzen bij Jozef en Maria (met Jezus “in haar armen”). NB: Is een stukje eigen interpretatie. Vermoedelijk woonden ze immers niet meer in de stal, maar in Bethlehem.

7 januari

De wijzen opruimen. Jozef en Maria met Jezus onderweg naar Egypte. Daarbij gebruik ik wel de ezel omdat de geschenken van de wijzen Jozef in staat zullen hebben gesteld om met een lastdier te kunnen reizen.

2 februari

Met Lichtmis* wordt alles weer opgeruimd. Dit is een oude traditie bij kerststallen.


* Lichtmis is eigenlijk de dag dat 'pidjon ha'ben' (het vrijkopen van de eerstgeborene) wordt gevierd. Dus de presentatie van de eerstgeboren zoon in de tempel. Dit werd 30 dagen na de geboorte gedaan en was het moment van de ontmoetingen van Simeon en Anna in de tempel. Feitelijk dus voor de vlucht naar Egypte. Wij houden de traditie maar aan.