Familie Van Roekel


Toen ik bezig was met het voorgeslacht van mijn kinderen, ontdekte ik al gauw, dat al de grootouders van mijn kinderen in hun voorgeslacht de naam Van Roekel hadden. Mijn moeder zei vroeger nog wel eens dingen als ‘Dat zijn andere Van Roekels, die komen van het Pakhuus.’ of ‘Dat is geen familie, die is van De Rooie [van Roekel].’

In mijn onderzoek ontdekte ik echter, dat zij allen afstamde van één en dezelfde persoon: Willem Dercksen Backer.

Deze stamvader is geboren rond 1645 en leefde in Bennekom. Hij droeg zelf niet de naam Van Roekel, maar één van zijn zonen wel en de kinderen van een andere zoon voerden dezelfde familienaam.


Dit te downloaden pdf-bestand betreft de publicatie De Familie van Roekel.

Ik waarschuw wel voor de omvang van dit pdf-bestand. Het boekwerk heeft meer dan 500 pagina’s en is als naslagwerk het best digitaal te gebruiken.

Deze publicatie bevat - met name in het onderdeel met het parenteel - weinig afbeeldingen en is daardoor simpelweg niet meer dan een handig digitaal doorzoekbaar overzicht.

Mocht u over één of meerdere personen meer informatie willen ontvangen, neem dan gerust contact op. Veelal zijn er scans van akten, documenten of soms zelfs foto's aanwezig in mijn database.Ik heb gepoogd de resultaten van mijn onderzoeken zo objectief en getrouw mogelijk weer te geven. Toch raad ik ieder aan om de feiten uit dit overzoek te verifiëren in de oorspronkelijke bronnen voordat deze gegevens worden overgenomen in eigen onderzoeken.