Onze Kerststal


De kerststal is in veel huishoudens gebruikelijk geweest. Met name in Rooms Katholieke gezinnen. Momenteel is het gebruik sterk afgenomen maar gelijk ook breder dan in de RK-kerk een gebruik geworden.

Hieronder een aantal afbeeldingen van de zelfgemaakte kerststal die wij thuis gebruiken. Een klik op een afbeelding opent een grotere slideshow met teksten die summier het verhaal vertellen. In het submenu staat meer over onze kerststal.

Het verhaal staat uitgebreider in (de links) van het submenu Verhaal

Onder Kerststal maken vindt u informatie over hoe wij de kerstgroepen zelf gemaakt hebben.

Onder Gebruik kerststal is informatie over de mogelijkheid om één van de kerstgroepen te gebruiken te vinden. Tevens vindt u daar een handreiking met chronologische wisseling van de diverse voorstellingen die u hieronder op de afbeeldingen ziet.