Onze website


Streven naar een duurzame siteHet bedrijf dat onze website host heeft het predicaat van The Green Web Foundation. Dat wil zeggen dat er voor de servers gebruik gemaakt wordt van groene energie.

Bij het webdesign wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke carbon footprint als gevolg van het gebruik van de website.

Dat wil onder andere zeggen dat de afbeeldingen niet de hoogste resolutie hebben, maar wel een voldoende beeldkwaliteit.

(Geïnspireerd door de DigiHobbit.)


De ontwikkeling van het domein door de jaren heen:


Maart 2013 Oude website te zien in programma "Verborgen Verleden"

Klik op onderstaande items om meer details van dat jaar te zien.

2003 - Eerste website bij Tiscali

Eind 2001 is Jaap gestart met zijn hobby genealogie. Hij wilde de gegevens in 2003 op een eigen website. Toen gebeurde dat nog bij het domein dat gekoppeld was aan het abonnement van de internetprovider. Deze eerste site was daarmee niet veel meer dan een kaartenbak.

2006 - Registratie eigen domein

Vanwege de beperkte mogelijkheden bij het beheer van de eigen site, is door Jaap op 23 mei 2006 een eigen domein geregistreerd. Dit domein werd ondergebracht bij een bedrijf voor webhosting. Voor het eerst was dit domein van-steenbeek.eu in de lucht. De extensie “.eu” is gekozen omdat de domeinen van-steenbeek.nl en van-steenbeek.net al geregistreerd waren door anderen uit de directe familie.

2013 - Website op TV, verbouwing, hulpsite

De site www.van-steenbeek.eu kwam op 2 maart 2013 terug in het tv-programma "Verborgen Verleden". Dit betrof de zoektocht van Stef Bos naar zijn voorvaderen Sweelinck en Van Middelhoven. Een kort fragment (7 minuten) van deze tv-uitzending is te zien door op de afbeelding te klikken.

Dit was een stimulans om de website na zeven jaar eens grondig te verbouwen. Ik had toen nog geen specifieke applicatie om de website te bouwen. Dus nog zelf knutselen met Word en HTML-codes.

Er moest daarom nog een ander probleem worden getackeld. Vanwege het email-adres op de oude site kreeg Jaap behoorlijk veel ongewenste berichten in zijn mailbox. Om dat op te lossen werd op 8 april 2013 een site gebouwd op het webadres jaapvansteenbeek.webnode.nl. Zonder het email-adres prijs te geven, kon zo een contactformulier en een gastenboek worden gemaakt, Tevens konden op deze hulpsite foto's en een video over het voorgeslacht worden getoond.

2015 - Woning op website, beperking tekst, eerste publicatie middels pdf

In de site van 2013 werd verwezen naar de site van Funda voor informatie over onze woningen. Omdat de nieuw gebouwde woning was verkocht, werd de website aangepast en kwam er een apart tabblad over onze woning tot stand.

Een aantal pagina's van de site werden veel te lang. Dit nam bij het laden veel tijd in beslag nam. Bij een actualisatie van 1 juni 2015 werden de stamboomgegevens op een betere manier opgebouwd. De personen uit de genealogische database werden opgenomen in een alfabetisch register.

Op 4 juli werd vervolgens voor het eerst een publicatie in pdf -formaat opgenomen. Dit betrof de eerste versie van "De gevangenschap van mijn vader". Het werken met doorzoekbare pdf-bestanden bleek een mooie oplossing voor het presenteren van veel informatie in één keer terwijl de wachttijd voor de gebruiker acceptabel bleef.

2016 - SSL-certificaat, applicatie website-bouwen, herstructurering met sub-domeinen

Ondanks dat de site een redelijke responstijd had, was het op 29 februari 2016 tijd om het abonnement om de zetten naar een Premium Webhosting. Daarvoor waren twee redenen. We wilden de website in ieder geval op een snelle server zonder limieten voor de webruimte. Een tweede belangrijke reden was, dat het hoofddomein voorzien zou worden van een SSL-certificaat. Deze veilige sites zijn te herkennen aan het inmiddels bekende slotje dat in de browsers en op smartphones/tablets wordt getoond voor de naam van de site.

Op 30 augustus 2016 werd in een apart deel een aantal foto's van ons trouwen geplaatst. Na een aantal eigen tests is op 19 september 2016 besloten het abonnement van de webhosting uit te breiden met een specifieke applicatie voor het beheer van de website. Hierin was het probleem van de beveiliging opgelost en konden privé sub-domeinen binnen het hoofddomein op de snelle server worden gebouwd. Daarin dus ook de foto's en de video van ons trouwen. Het grootste voordeel van de nieuwe applicatie was, dat de sites nu automatisch geschikt gemaakt werden voor smartphones en tablets (met een reader-weergave). Op 11 oktober 2016 kon het goed afgeschermde sub-domein als privé sub-domein opengesteld worden en belanghebbenden (familie en vrienden) konden worden geïnformeerd over deze nieuwe site over ons huwelijk met een eigen login-code en wachtwoord.

Vervolgens kon de hoofdsite volledig worden aangepast door gebruik te maken van openbare sub-domeinen:

  • Als eerste werd het sub-domein "huis&tuin.van-steenbeek.eu" gelanceerd. Deze site voldeed nog niet geheel aan de huisstijl die gaandeweg ontwikkeld werd, maar dat is in een volgende revisie van deze sub-site eenvoudig aangepast.
  • Vervolgens was er een lastiger klus. De gegevens van de genealogische database werden in een volledig nieuwe structuur op een nieuw sub-domein gebouwd. Hierbij werd gestart met het zoveel mogelijk uitwerken van de grote pagina's in pdf-publicaties. Daarvoor moesten er een paar publicaties opnieuw worden gemaakt om aan de "huisstijl" te voldoen. Ondertussen werden twee nieuwe databases gebouwd in twee verschillende applicaties. Eén van het voorgeslacht van de kinderen (in Gramps) en de tweede van het nageslacht van Willem Dercksen Backer (in FlexiTree). Met name de eerste database vergde veel werk om gegevens over te zetten en de informatie over locaties compleet te krijgen. Tenslotte kon het sub-domein "genealogie.van-steenbeek.eu" op 15 november 2016 openbaar worden.
  • Dankzij de nu aanwezige ervaring was het op 18 november vrij eenvoudig om de summiere beschrijving van onze hobby's op de hoofdsite om te zetten naar een sub-domein "vrijetijd.van-steenbeek.eu", waarin we onze besteding van de vrije tijd konden presenteren.
  • Er werd tenslotte op 19 november gestart met de omvorming van het hoofddomein en het schrijven van de definitieve teksten. Op zich geen grote klus, omdat de structuur al volledig was uitgewerkt en de "huisstijl" helder was en er dus geen gebruik gemaakt werd van de standaard sjablonen. Na een paar uur werk kon de nieuwe site op internet worden geplaatst.
  • Op 20 november is als laatste het sub-domein Huis & Tuin aangepast aan de huisstijl. Gelijk werden ook de koppelingen naar de centrale onderdelen (contact en voorwaarden) op orde gebracht.
2017 - Blog, kerststal, rust

In verband met ziekte en een vrij zware operatie is binnen het hoofddomein een (besloten) blog voor familie en vrienden bijgehouden.

Als voorbereiding op advent en de kerst is het kerstverhaal aan de hand van een zelfgemaakte kerststal op 27 oktober 2017 via de hoofdsite gepresenteerd. Dit onderdeel was/is alleen in de periode van advent (de 4 zondagen voor kerst) tot aan Drie Koningen (6 januari) een onderdeel van het hoofdmenu. Wel was dit gedeelde door het jaar heen te vinden op internet.

Mede door medische oorzaken is de website daarna lange tijd niet bijgehouden. Nog wel redelijk actueel, maar geen echte ontwikkelingen.

2021 - Kleine verbouwing

Vanwege een gewijzigde vorm van het bouwen van de website is de site enigszins aangepast. De tot dan gebruikte applicatie werd niet meer ondersteund en stopte per 1 januari 2022. Er kwam een nieuwe applicatie voor in de plaats, maar er was nog onvoldoende energie voor een grote verbouwing. Daarom eind 2021 maar even een kleine verbouwing. De sub-domeinen zullen vanaf 2022 moeilijk te onderhouden zijn. De essentiële verwijzingen naar genealogische onderzoeksresultaten zijn daarom weer op de hoofdsite terecht gekomen. De kerststal werd voorlopig jaarrond in het menu gehouden. Submenu's van de hoofdsite werden verminderd om ruimte te maken voor een nieuwe structuur met daarin - in de toekomst - weer de informatie van de sub-domeinen.

2023 - Grote verbouwing

De nieuwe applicatie voor webdesign was al vanaf 2022 aanwezig. Op 9 januari 2023 is besloten een start te maken met de voorgenomen grote herstructurering van onze website. Inmiddels waren ook de gegevens van de stamboomonderzoeken weer aan een grondige actualisatie toe. Om het onderhoud te versimpelen wordt de lijn van publicaties via pdf-documenten voortgezet. De databases met verouderde informatie zijn daarmee ook niet meer rechtstreeks door gebruikers van de website te raadplegen. Op 9 januari 2023 is gestart met het opnieuw opbouwen van de website. Met name het menu-item Stamboom is helemaal herzien en van actuele onderzoeksresultaten voorzien. Gaandeweg zijn de overige onderdelen aangepast en/of toegevoegd. De sub-domeinen zijn nog wel actief, maar zullen op termijn anders worden ingevuld of verdwijnen. Een aantal pagina's zijn wel aanwezig, maar niet standaard in het menu opgenomen.

Als nieuw item staat nu ook een blog met 'huis-, tuin- en keukenpraatjes' in het menu. Het plan is voorlopig om elke week op zaterdag een nieuw praatje met een plaatje toe te voegen.

2024 - Voortgang

De website in de stijl van 2023 bevalt prima. Ook veel geleerd en een soort verduurzaming toegepast. Het werken met een blog is goed bevallen.
Inmiddels was er behoefte aan een "archiefkast", waar de blogs van het voorgaande jaar gebundeld als pdf-file kan worden gedownload. Per januari 2024 is een nieuw menu-item ingevoerd, waar ook andere publicaties openbaar kunnen worden gemaakt.
Minder relevante menu-items zijn even in de achtergrond gezet.

De subdomeinen


Zoals reeds aangegeven, zijn de sub-domeinen op dit moment niet geactualiseerd en zullen ze op zeer korte termijn verdwijnen of anders worden ingevuld. Ook kan het zijn dat onderdelen weer naar de hoofdsite worden overgezet. Over de planning is nog weinig te zeggen. Een aantal links in die websites werken niet meer correct (met name de verwijzingen naar de genealogische databases).

Hieronder de knoppen die verwijzen naar de openbare (niet beveiligde) sub-domeinen die niet actueel, maar nog wel te bezoeken zijn: