Stamboomonderzoek


De informatie van een deel van mijn stamboomonderzoek wordt op deze site gedeeld via pdf-bestanden. Wilt u meer weten over personen of wijzigingen doorgeven, dan graag uw vraag of opmerking via het contactformulier.


Elke boom heeft wortels *

Een voorgeslacht geeft inzicht in de historie van het nageslacht.
Waar kom je vandaan? Wat zijn je wortels?
We geven het weer als een boom,
maar het zijn de wortels waaruit je bent opgegroeid!


* Dit is de vertaling van de tekst in mijn genealogisch logo.


Het onderzoek naar het voorgeslacht van mijn kinderen is begonnen in de jaren 70 van de vorige eeuw. Hun grootvader Jan Vlastuin was een actief bezoeker van archieven om zijn voorgeslacht te achterhalen. Zijdelings nam hij ook het voorgeslacht van zijn vrouw en (aanstaande) behuwd kinderen mee. Enige jaren na zijn overlijden ben ik begonnen om zijn werk te digitaliseren. Daarna ben ik zelf verder gegaan met het zoeken naar voorgeslacht.

In het voorgeslacht van mijn kinderen ontdekte ik, dat één persoon in het voorgeslacht van alle grootouders van mijn kinderen stond. Dat was Willem Dercksen Backer, die in de 17e eeuw in Bennekom woonde. Zijn kinderen voerden de naam Van Roekel. Ik heb vervolgens het nageslacht van deze Willem uitgezocht tot het begin van de vorige eeuw. Toen bleek dat binnen Nederland alle personen die de naam Van Roekel voerden ook daadwerkelijk zijn nakomelingen waren. Daarnaast is een groot deel van die familie naar Noord-Amerika vertrokken. Ook daar zijn de nodige contacten ontstaan en nader onderzoek uitgevoerd. In het submenu staat dit onderzoek onder Van Roekel.

De resultaten van beide onderzoeken zijn in een database verwerkt. Inmiddels zijn ook een aantal andere onderzoeken gedaan. Bijvoorbeeld naar het voorgeslacht van mijn (huidige) echtgenote en haar familie. Inmiddels bevat de database de gegevens van ongeveer 140.000 personen. Veel te veel om te publiceren. Ik beperk me in deze site tot het voorgeslacht van mijn kinderen en een deel van de geschiedenis van de familie Van Roekel.

Natuurlijk zijn in de onderzoeken door mij - onbewust - ook fouten gemaakt. Mijn gegevens moeten dus voor uw eigen onderzoek gecontroleerd worden en ik raad u aan bij voorkeur de oorspronkelijke documenten te raadplegen. Waar mogelijk heb ik daarnaar verwezen. Voor dat raadplegen hoeft u niet naar de archieven. Dankzij de hulp van vele vrijwilligers zijn de meest relevante archieven digitaal ontsloten.

Tenslotte is er ook specifiek onderzoek gedaan naar de levensgeschiedenis van mijn ouders. De resultaten van dat onderzoek behoud ik voor aan intimi en staan dus niet op deze website. Een uitzondering maak ik voor de jaren waarin mijn vader tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen heeft gezeten. Die publicatie vind u onder Overige onderzoek.