Huis- Tuin- & Keukenpraatjes


Elke zaterdag om 11:15 uur een nieuw praatje met een plaatje.

Reacties zijn zeker welkom. Reageren kan via het contactformulier.

Veteranendag

Vandaag eren en waarderen we de Nederlandse veteranen die onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesoperaties ons land hebben gediend. De Nederlandse Veteranendag. Oorspronkelijk gehouden op 29 juni ter ere van prins Bernhard, maar deze dag wordt sinds 2009 officieel gevierd op de laatste zaterdag van juni.

Een van onze dochters werd in maart 2009 voor een jaar uitgezonden naar Afghanistan als reserveofficier. Ze maakte deel uit van de Task Force Uruzgan onder leiding van de destijds dienstdoende brigadegeneraals Middendorp en (Marc) Van Uhm.

Die Internationale Veiligheidsbijstandsmacht (International Security Assistance Force – ISAF) heeft "hulp en samenwerking" als wapenspreuk. Dit ging verder dan alleen ontwikkelingssamenwerking. Het was een zeer grote vredesmissie.

In de oorlog in Afghanistan was het oorspronkelijke doel van de ISAF om Kabul te bevrijden van de Taliban en Al-Qaeda, en om steun te bieden aan de Afghaanse krijgsheren en de overgangsregering van Karzai.

Gedurende bijna twee decennia zijn ongeveer 30.000 Nederlandse militairen uitgezonden naar Afghanistan. Vijfentwintig van hen zijn niet levend teruggekeerd. Vele anderen hebben fysieke of mentale verwondingen opgelopen.

De inzet van Nederlandse militairen beperkte zich niet tot de strijd in Afghanistan. Na de Tweede Wereldoorlog hebben zowel beroepsmilitairen als dienstplichtigen aan verschillende vredesmissies deelgenomen. Bovendien is daarbij ook veel reservepersoneel, dat naast hun civiele beroep militaire trainingen volgde, uitgezonden.

 Nederlandse vlag op zonnige Veteranendag

Normaal gesproken zou onze dochter thuis aandacht besteden aan Veteranendag. Echter, ze verblijft voor haar werk momenteel bijna 8.000 kilometer van haar thuisbasis. Aangezien ze nu fulltime voor Defensie werkt, zal ze ook daar stilstaan bij deze dag. Het is voor haar echter niet mogelijk om thuis de vlag uit te hangen.

Daarom heb ik vandaag heel bewust zelf al vroeg onze vlag uitgehangen. Iedereen die namens ons aan militaire operaties deelneemt, verdient respect. Dit geldt niet alleen voor degenen die zorg nodig hebben door fysieke of mentale trauma's, maar ook voor degenen die ogenschijnlijk ongedeerd uit de strijd zijn gekomen.

We eren en waarderen daarmee alle Nederlandse veteranen die onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesoperaties ons land hebben gediend.

Terug naar overzicht

Geen hoogdravende meningen of stellingen.

Gewoon wat huis-, tuin- en keukenpraatjes

en soms een beschouwende blik naar 'buiten' .


De praatjes met de plaatjes van 2023 zijn gebundeld te vinden in de Archiefkast.