Huis- Tuin- & Keukenpraatjes


Elke zaterdag om 11:15 uur een nieuw praatje met een plaatje.

Reacties zijn zeker welkom. Reageren kan via het contactformulier.

Nog steeds

Nog steeds stuurt de Belastingdienst post digitaal én via PostNL. Nog steeds ontvang ik die vermaledijde blauwe envelop. Op 23 januari kreeg ik het bericht dat ik aangifte moet doen al digitaal in MijnOverheid.nl. En op 31 januari dezelfde brief fysiek in onze brievenbus. Beide gedateerd op 29 februari 2024. Het enige verschil is het toegevoegde retouradres in de papieren versie.

Nog steeds krijgt de helft van alle Nederlanders die blauwe envelop van de Belastingdienst. Mijn bericht van vorig jaar leverde de nodige reacties van gepensioneerde belastinginspecteurs op, maar alleen met excuses waarom verzending zowel digitaal als per post moet. Helaas geen enkele verandering bij de Belastingdienst.

Ik weiger te accepteren dat het de bedoeling is dat het klimaat hiermee belast wordt. Grote stapels briefpapier en enveloppen. Printers staan te grommen en stoten hun inkt af. Machines schuiven de brieven in enveloppen. Auto’s brengen de post naar het verdeelcentrum van PostNL. De sorteermachine van PostNL verdeeld ze in stapels voor het hele land. Auto’s van PostNL brengen de post naar de regionale verdeelcentra. De postbezorgers zorgen voor de uiteindelijke verspreiding.

Er waren in 2022 ongeveer 8,8 miljoen aangiften en bijna evenzoveel zinloos verzonden brieven. En dan heb ik het alleen over de brieven waarin staat dat we aangifte moeten doen. Ik gun PostNL de inkomsten en vooral de medewerkers hun werk. De uitgaven van de Belastingdienst staan echter in geen verhouding tot het oplossen van een probleem bij een relatief beperkte groep mensen. En dat kost ons al jaren enorm veel geld.

De Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst is van kracht vanaf 2015. Bij de vaststelling van de uitvoeringsregeling is kritiek gekomen vanuit de Tweede Kamer. Er zou te weinig oog zijn voor de digitaal niet vaardige groepen. Dit is echter een relatief beperkte groep. Hoe zat het ook alweer met dat kanon en die mug?

Ik begrijp best dat er groepen zijn die moeite hebben met digitale post. Daar moet een oplossing voor geboden worden. Ondertussen is al op Prinsjesdag 2019 beloofd dat ik de mogelijkheid krijg om aan te geven dat ik toezending per post niet nodig vind. En nog steeds is het niet geregeld. Volgend jaar het 10-jarig jubileum van de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst.


Nog steeds krijg ik ondertussen die blauwe envelop op de deurmat. Ik baal daarvan. Is er dan niemand bij de Belastingdienst, onze (demissionaire) regering of in de Tweede Kamer die daar een einde aan kan maken? Wordt er gedacht dat dit klimaatneutraal is? Waarom moet er zoveel geld worden uitgegeven voor massale verzending per post?

Nog steeds is er geen klantenservice waar je je kunt uitschrijven voor deze ongewenste en onnodige post in je brievenbus. Anderzijds kunnen digibeten nog steeds niet hun antwoord aan de belastingdienst per post versturen. Nog steeds is er geen enkele actie bij de Belastingdienst om de beloften van onze regering na te komen. En ik blijf daarover zeuren. Nog steeds.

Terug naar overzicht

Geen hoogdravende meningen of stellingen.

Gewoon wat huis-, tuin- en keukenpraatjes

en soms een beschouwende blik naar 'buiten' .


De praatjes met de plaatjes van 2023 zijn gebundeld te vinden in de Archiefkast.