Huis- Tuin- & Keukenpraatjes


Elke zaterdag om 11:15 uur een nieuw praatje met een plaatje.

Reacties zijn zeker welkom. Reageren kan via het contactformulier.

Drie uit het Oosten

Nee, er zit geen fout in de titel. Dit is geen Bijbels verhaal. Aan het einde van het jaar nog even een beschouwende blik naar buiten. Over de kabinetsformatie met drie politici uit het oosten van ons land. Ze komen uit Enschede, Venlo en Deventer. Of deze Drie uit het Oosten ook wijs zijn weet ik niet.

“Van achteren zie je de koe in ’t gat.” Een uitdrukking uit de omgeving van Enschede. Het betekent zoveel als: "Achteraf is het altijd makkelijk kritiek te hebben." Fouten van anderen benoemen is makkelijker dan zelf goede dingen doen. 

Daarom is oppositie voeren totaal iets anders dan regeren. De Drie uit het Oosten hebben veel kritiek op anderen, maar of ze zelf constructief beleid kunnen maken? Ik wens het te betwijfelen. Volgens mij komen ze er samen niet uit. Het enige wat ze gemeen lijken te hebben is de kritiek op anderen.

De eerste - uit Enschede -  wil een nieuw elan in de politiek, maar dat gaat zeker 10 jaar duren. Hij wil er bij volgende verkiezingen dus niet op afgerekend worden. Hij denkt wijs te zijn, maar zijn gedrag lijkt mij meer het gedrag van een wijsneus. Hij stapt rond als een zelfingenomen haan. Trots op zichzelf omdat de rest niet deugd.

De tweede - uit Venlo - heeft de standpunten waarop hij gekozen is direct na de verkiezingen in de ijskast gezet. Haantje de voorste zijn is schijnbaar belangrijker dan beloften aan kiezers nakomen. Voor de duidelijkheid: Ik ben blij als die standpunten niet uit de vriezer komen, maar vreemd is het wel.

De derde - uit Deventer - hanteert de houding van de reddende moederkloek. Als ieder denkt zoals zij, dan heeft niemand een probleem. Volgens haar dan. Alles wat tegen haar voorstellen is, wordt met een emotionele uithaal als onzin betiteld. Dus haar standpunten gaan het in deze samenwerking ook niet halen.

Twee haantjes en een moederkloek. Die verhouding wil je ook niet in een kippenren. Een mogelijke samenwerking is nog ver te zoeken. Ook niet als je er een jonge hen bij doet. Het wordt vechten, krijsen en het leidt uiteindelijk tot niets.


Doe mij dan maar Drie Wijzen uit het Oosten. Zij stralen vertrouwen uit. Ze vertrouwden elkaar genoeg om samen op weg te gaan. En in dat onderling vertrouwen bereikten ze hun doel. Ze hebben onderweg problemen gehad, maar die hebben ze dan samen opgelost. Het waren immers wijzen.

De geschiedenis van toen is duidelijker dan de werkelijkheid van nu. Wat de drie wijzen bereikt hebben is inmiddels duidelijk. Ik kan niet in de toekomst kijken. Het is mij dus niet duidelijk wat de huidige drie uit het Oosten gaan doen. Welke koers gaan ze varen? Worden er problemen opgelost? Komt het toch tot een samenwerking? En wordt onze samenleving daar dan beter van?

Een ding is in deze formatie overduidelijk. We hebben voldoende troubleshouters die van achteren de koe in ’t gat zien. Hopelijk brengt het nieuwe jaar ons troubleshooters. In Den Haag kunnen ze er wel een paar gebruiken.

Ik wens u een goede en mooie jaarwisseling.

Terug naar overzicht

Geen hoogdravende meningen of stellingen.

Gewoon wat huis-, tuin- en keukenpraatjes

en soms een beschouwende blik naar 'buiten' .


De praatjes met de plaatjes van 2023 zijn gebundeld te vinden in de Archiefkast.