Huis- Tuin- & Keukenpraatjes


Elke zaterdag om 11:15 uur een nieuw praatje met een plaatje.

Reacties zijn zeker welkom. Reageren kan via het contactformulier.

Airborne-herdenking

Gisteren keken we de film "A Bridge Too Far" uit 1977. Die verfilming van het boek van Cornelius Ryan gaat over de operatie Market Garden. Vandaag is in Ede de dropping van parachutisten op de Ginkelse Heide die ter herdenking van de slag om Arnhem jaarlijks gehouden wordt.

Van 17 tot 25 november 1944 werd in onze regio door geallieerde troepen hevig gevochten om de brug over de Rijn in handen te krijgen. Dit had het sluitstuk van het offensief Market Garden moeten zijn. Het was een brug te ver. Het lukte niet om de brug van Arnhem in handen te krijgen. Het uiteindelijke doel van operatie Market Garden werd niet bereikt. Het aantal doden, gewonden en vermisten bleek uiteindelijk hoger dan de verliezen bij de invasie in Normandië.

Al vanaf 1945 vinden er herdenkingen in onze regio plaats. Ik herinner me nog de herdenkingen uit mijn jeugd met toen nog vrij veel veteranen. Zij kwamen de slachtoffers van deze mislukte slag herdenken. Na 79 jaar zijn er natuurlijk nog maar een paar in leven. Dit jaar kunnen er maar vijf WOII-veteranen bij de herdenking zijn. 

Al een aantal jaren ga ik niet naar de heide. Het is me daar te druk en je volgt niet zo veel. De vliegtuigen komen laag over ons huis terwijl ik via Omroep Gelderland de uitzending over de herdenking op de Ginkelse Heide zie. 


De luchtlandingen van 1944 staan in onze regio gelukkig nog steeds in de belangstelling. In de maand september hangt - anders dan in mijn jeugd - aan steeds meer huizen een Airborne-vlag. Nieuwe kunstwerken en monumenten zijn min of meer recent ontstaan.

In 2019 is bij de schaapskooi het kunstwerk 'Vensters op het verleden' onthuld. Daarin is een gestileerde weergave te zien van de oorspronkelijke luchtlanding van 17 en 18 september 1944. Ook zijn er plaquettes met aanvullende informatie.

Bij het monument en het nieuwe kunstwerk op de heide wordt logischerwijze vooral stilgestaan bij de militaire slachtoffers. Direct voorafgaand aan de luchtlandingen van Market Garden zijn in Ede echter ook burgerslachtoffers gevallen. Hun verhaal zie je niet in de film "Een brug te ver".

In het toenmalige Edese garnizoen waren tijdens de oorlog Duitse militairen gelegerd. Daarom werden in de ochtend van 17 september de diverse kazernes door de Amerikaanse Army Airforces en ’s middags door de Britse Royal Airforce gebombardeerd. 

Door slecht zicht, gebrekkige middelen en fouten in de navigatie zijn ook in bewoond gebied bommen terecht gekomen. Vooral rond de Parkweg in Ede-Zuid. De namen van de 69 daarbij omgekomen Edenaren staan op een monument uit 2009 waar gisteren weer een afzonderlijke herdenking plaats heeft gevonden. 

Het relatief nieuwe monument staat in het plantsoen op de hoek van de Parkweg en de Johannes Bosboomlaan in Ede. Boven de plaquettes met de namen van de burgerslachtoffers is een gestileerde vleugel geplaatst met daarin de contouren van Amerikaanse en Britse bommenwerpers.

De Airborne-vlag wappert ook aan ons huis. Ter ere van allen die het leven lieten bij of vanwege de operatie Market Garden. En als medeleven voor al de nabestaanden. Opdat we niet vergeten.

Terug naar overzicht

Geen hoogdravende meningen of stellingen.

Gewoon wat huis-, tuin- en keukenpraatjes

en soms een beschouwende blik naar 'buiten' .


De praatjes met de plaatjes van 2023 zijn gebundeld te vinden in de Archiefkast.